Καλώς ήλθατε στον Ελληνικό δικτυακό τόπο για τον Αυτισμό και τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Άμεση ενημέρωση για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

 
Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Πακέτο οδηγιών για την πολιτική και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού, 2003.

Διαβάστε περισσότερα …

 
Οδηγός Εκπόνησης και Εφαρμογής Επικοινωνιακής Στρατηγικής για θέματα Ψυχικής Υγείας

Αυτός ο Οδηγός φιλοδοξεί ν' αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των στελεχών των μονάδων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν επ' ωφελεία τους τα ΜΜΕ.

Διαβάστε περισσότερα …

 
Η Διασφάλιση ποιότητας στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Η ποιότητα διαχρονικά έχει ορισθεί με πολλούς τρόπους (Reeves et Bednar, 1994) αποτελεί έννοια σύνθετη και υποκειμενική, η οποία παρακολουθεί τις εξελιξεις στην οικονομία και την κοινωνία ενσωματώνοντας τις πραγματικές (εκφρασμένες & συνεπαγόμενες) απαιτήσεις των εμπλεκομένων μερών καθώς και τους οικονομικούς- κοινωνικούς αξιακούς προβληματισμούς.

Διαβάστε περισσότερα …