Καλώς ήλθατε στον Ελληνικό δικτυακό τόπο για τον Αυτισμό και τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγοί

Οδηγός Εκπόνησης και Εφαρμογής Επικοινωνιακής Στρατηγικής για θέματα Ψυχικής Υγείας

Αυτός ο Οδηγός φιλοδοξεί ν' αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των στελεχών των μονάδων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν επ' ωφελεία τους τα ΜΜΕ.

Διαβάστε περισσότερα …

 
Δικαιώματα Ψυχικώς Πασχόντων

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με σκοπό τη βοήθειά τους στο δύσκολο καθημερινό έργο που έχουν αναλάβει, τμήμα του οποίου αποτελεί η υποστήριξη των προσώπων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Διαβάστε περισσότερα …

 
Μεθοδολογία κοινωνικής ευαισθητοποίησης και καταπολέμησης των προκαταλήψεων για την ψυχική νόσο

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μια πρόταση για την ενδεδειγμένη μεθοδολογία σχετικά με την καταπολέμηση των προκαταλήψεων για την ψυχική νόσο και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα …

 
Πρόγραμμα εθελοντικής δράσης

Ένας οδηγός για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης. Περιλαμβάνει μεθοδολογία διαχείρισης με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς. όπως ο σωστός σχεδιασμός, η εξεύρεση, η επιλογή και η τοποθέτηση δυναμικού, η κατεύθυνση, η ευαισθητοποίηση και η συνεχής υποστήριξη, η παρακολούθηση καθώς και η αξιολόγηση ενός τέτοιου πλαισίου.

Διαβάστε περισσότερα …

 
Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Πακέτο οδηγιών για την πολιτική και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού, 2003.

Διαβάστε περισσότερα …