Καλώς ήλθατε στον Ελληνικό δικτυακό τόπο για τον Αυτισμό και τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Η αποστολή μας

Ο σκοπός της ΜΚΟ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ – ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ» είναι:

Να συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεών της, ούτως ώστε το φάσμα του αυτισμού να γίνει κατανοητό και αποδεκτό από την ευρύτερη κοινωνία και ως εκ τούτου τα αυτιστικά άτομα να έχουν τη στήριξη που χρειάζονται για να απολαμβάνουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης, που όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται, χωρίς διακρίσεις.

Η ανάδειξη και διεύρυνση των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό, σύνδρομο Άσπεργκερ και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, η προστασία τους και η κάλυψη των πολλαπλών και ειδικών αναγκών τους.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αυτισμό, σύνδρομο Άσπεργκερ και Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με το φάσμα του Αυτισμού και την επίδρασή του πάνω στα αυτιστικά άτομα, τις οικογένειές τους, την κοινότητα και γενικότερα την κοινωνία.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ "ΑΥΤΙΣΜΟΣ - ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ":

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΟΤΑΣ, D.P.MGR., Kλινικός ψυχολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος
notas@autismhellas.gr

ΣΟΦΙΑ ΣΑΓΙΑ, Εκπαιδευτικός, γονέας αυτιστικού παιδιού, Διαχειρίστρια, Υπεύθυνη της Αυτισμός - Άσπεργκερ Ελλάς
sagia@autismhellas.gr

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ, Εκπαιδευτικός, γονέας αυτιστικού παιδιού, Υπεύθυνος διαχείρισης διαδικτυακού τόπου και επικοινωνίας
magnisalis@autismhellas.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΑΣ, στέλεχος διοικητικής υπηρεσίας, μέλος της ομάδας έργου
nnotas@autismhellas.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ, φοιτητής, μέλος της ομάδας έργου