Καλώς ήλθατε στον Ελληνικό δικτυακό τόπο για τον Αυτισμό και τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Συντελεστές

Επιστημονική Επιμέλεια:
Στέργιος Νότας D. P. MGR. – Κλινικός Ψυχολόγος
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ειδικής Θεραπευτικής Μονάδας Αυτιστικών (ΕΘΜΑ)
Παιδοψυχιατριτικού Νοσοκομείου Αττικής

Επιμέλεια:
Σωκράτης Μαγνήσαλης – Εκπαιδευτικός
Σοφία Σαγιά – Εκπαιδευτικός

Τεχνικός σύμβουλος:
Δημήτρης Κασβίκης – Ειδικός Πληροφορικής, Εκπαιδευτής

Συντακτική Επιτροπή και Ομάδα παρακολούθησης:
Συμμετέχοντες ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.