Καλώς ήλθατε στον Ελληνικό δικτυακό τόπο για τον Αυτισμό και τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδασκαλία Κοινωνικής Κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα…

Τα Γνωστικά Χαρακτηριστικά και οι Εκπαιδευτικές Ανάγκες Ατόμων με Αυτισμό

Διαβάστε περισσότερα…

Ανάλυση Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς - ABA

There are many misconceptions regarding Applied Behavioral Analysis. Such misconceptions include: That it relies on punishment procedures ...

Διαβάστε περισσότερα…

Μέθοδος TEACCH

Διαβάστε περισσότερα…

Comorbid Disorder in Autism

Διαβάστε περισσότερα (στα Αγγλικά) …

Φαρμακευτική Προσέγγιση και Αυτισμός – Drug Treatment in Autism

Διαβάστε περισσότερα (στα Αγγλικά) …

Δομημένη Εκπαίδευση – Structured Teaching

Autism, with its characteristic deficits in language and communication, reciprocal social interactions, and the presence of repetitive, restrictive or stereotyped behaviors, represents a different pathway of development, a different pattern of thinking and perspective and affects many aspects of development. It is important to realize that there is a qualitative difference in communication, socialization and the behavioral repertoire of children with autism.

Διαβάστε περισσότερα (στα Αγγλικά) …

Οι επικρατέστερες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Είναι πολύ σπάνιο στα κέντρα ημέρας για παιδιά με αυτισμό και στους παιδικούς σταθμούς να υιοθετείται και να εφαρμόζεται μόνο μια θεραπευτική προσέγγιση ή παρέμβαση. Συνήθως υιοθετείται μια εκλεκτική προσέγγιση και η εκπαιδευτική πρακτική επηρεάζεται και αναπτύσσεται μέσω της εμπειρίας και της ειδίκευσης του προσωπικού.

Διαβάστε περισσότερα …